Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Az átmenet gazdaságtana

A kurzus célja, hogy az intézményi közgazdaságtan eszköztárára építkezve elemezze a magyar gazdaság helyzetét és néhány szakpolitika működését. A privát és állami tevékenységek elemzését az abban résztvevők szándékai, lehetőségei és korlátai szempontjából kívánjuk elemezni.

A kurzus résztvevői
• Megismerhetik a közgazdaságtani elemzések fókuszába tarozó témák intézményi, politikai gazdaságtani elemzésének eszköztárát
• A magyar gazdaság, társadalom és politika fontos, de ritkán tárgyalt aspektusát tekinthetik át.

A félév első részében az intézményi, politikai gazdaságtani elemzés eszköztárát tekintjük át. A második részben a vállalkozások egymáshoz, államhoz való viszonyát vizsgáljuk. A harmadik részben néhány közpolitikai terület (a fejlesztéspolitika, vállalkozásfejlesztés, államműködés) kérdéseit veszi górcső alá.

A kurzus a nemzetközi szakirodalom áttekintésére és egy a HÉTFA kutatóintézet kollégái által fémjelezett 2007 és 2010 közötti kutatási program eredményeire épít.
A kurzus alapvető közgazdasági ismereteket és jó angol nyelvű olvasási képességet követel meg a részvevőktől. A kurzus nagyban támaszkodik a résztvevők önálló munkájára és aktív részvételére, hiszen az óra tárgya egy természeténél fogva feltáratlan és vitára inspiráló téma: a vállalkozások működését meghatározó társadalmi, intézményi keretek vizsgálata napjainkban, Magyarországon.