Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Bevezetés a közgazdaságtanba

A tantárgy keretében először azt mutatjuk meg, hogy a közgazdaságtan alapfeltevése szerint a társadalmi események célirányos emberi magatartások kölcsönhatásaként alakulnak ki. Minden megfigyelhető eseményt emberi választások szándékolt és nem szándékolt következményeként elemzünk. Így döntő fontosságú, hogy megértsük az egyéni választások mozgatórugóit (céljait) és korlátait, valamint a döntési algoritmust, azt, hogy a döntések a várható hasznok és várható költségek összevetésével alakulnak ki. Részletesen szólunk azokról a külső feltételekről (intézményi adottságokról, játékszabályokról), amelyek szükségesek ahhoz, hogy az önérdekkövető egyének hatékonyan működhessen együtt. Bemutatjuk, hogy a társadalom egésze szempontjából hasznos, ha az egyéni képességekben és adottságokban rejlő különbségek minél teljesebb kihasználására törekszik, vagyis ha a társadalom tagjai minél inkább a komparatív előnyeiknek megfelelően szakosodnak. 

 

A kurzusról és a követelményekről bővebben: