Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

ELTE TáTK

Az ELTE Társadalomtudományi Kara 2003. szeptember 1-jén jött létre, az egyetem szervezeti átalakulásának keretében. Otthonunk a korszerűen felszerelt Lágymányosi tömb. Hallgatóinkat számos létesítmény segíti, ezekből adunk egy kis ízelítőt:

Könyvtár, informatikai felszereltség

Az Egyetemi Központi Könyvtár az ELTE könyvtári hálózatának szakmai és módszertani irányítója: e szerepkörben központi feladatokat lát el 8 kari és több mint 50 intézeti, tanszéki könyvtár körében. A könyvtár jelenlegi állománya több mint 1,5 millió egység. Az ELTE teljes egyetemi könyvtári hálózatában fellelhető dokumentumok száma eléri a 3,6 milliót.
A Társadalomtudományi Kar saját könyvtárral is rendelkezik, amelynek előnye, hogy az épületben könnyen elérhető, és ötvenezres könyvállományában általában megtalálható minden szükséges szakirodalom, különös tekintettel az első két év alapozó tárgyaira. A Kar hallgatói négy számítógépes laboratóriumban gyakorolhatják az informatikát. Az egyetemi adminisztráció nagyrészt az interneten keresztül bonyolódik. Az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Coospace nevű rendszer lehetővé teszi anyagok ismertetését, dolgozatok beadását, vizsga és egyéb információk célirányos megosztását hallgatók és tanárok közt. Az egyetemről elérhető több, a nemzetközi szakirodalom megismeréséhez elengedhetetlenül fontos adatbázis.

Kari sajtó

A TátKontúr havonta megjelenő ingyenes folyóirat, amely minden, a társadalomtudományok iránt érdeklődő, fogékony fiatal számára hasznos olvasnivalóval szolgál, és egyben terepet nyújt azon hallgatóknak a publikálásra, akik egyelőre a szárnyukat próbálgatják.

Sport

Testnevelés nem kötelező az egyetemen, de számos sportolási lehetőség található a Társadalomtudományi, illetve más ELTE Karokon egyaránt (foci, kosárlabda, tollaslabda,
pingpong, lovaglás, túrázás, latin tánc, kézilabda, fittnes, röplabda, úszás, squash stb.). Részletek itt! Az aktívan sportolók kaphatnak sportösztöndíjat vagy részesülhetnek sportpályázatban.

Hallgatói önkormányzat

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Szervezi, segíti és irányítja a kar hallgatóinak életét. Segíti a gólyákat abban, hogy beilleszkedjenek az egyetemi életbe, ennek keretében eligazítja a hallgatókat gyakorlati tanácsokkal, információkkal; közreműködik szociális és egyéb ösztöndíjakról szóló döntésekben, és kulturális, illetve társas rendezvények szervezésével teszi színesebbé az egyetemi életet.

Szakkollégiumok

Az TáTK Alkalmazott közgazdaságtan BA hallgatói mind az ELTE, mind a Budapesti Corvinus Egyetem neves szakkollégium műhelyeiben bővíthetik ismereteiket és csatlakozhatnak az alkotó közösségek színes életéhez.

Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja társadalomtudományokban és azok társadalompolitikai alkalmazásában jártas szakemberek igényes képzése. A Szakkollégium céljait előadás-sorozatok, kurzusok, viták, tréningek, konferenciák, közösségi programok szervezésével, valamint nyelvtanuláshoz és az együttlakáshoz szükséges feltételek biztosításával kívánja megvalósítani. A szakkollégiumban a harminc bentlakó diákon túl még számos külsős hallgató is tevékenykedik. ARTSZ Facebook oldal


Rajk László Szakkollégium
A Rajk László Szakkollégium lehetőséget nyújt arra, hogy a kollégisták az egyetemi képzésen túl a felkészültségre és aktív részvételre építő, aktuális kérdésekkel foglalkozó kurzusokon vegyenek részt. Ezeken a kurzusokon olyan szaktekintélyektől és tanáregyéniségektől lehet kis csoportban, személyes kapcsolatra építve tanulni, akik meghatározók lehetnek a szakkollégisták egész későbbi pályafutására nézve. Alapvető fontosságú a kollégiumnak, hogy tagjai számára biztosítson egy széles tudásbázist és kialakítson egy olyan belső motivációt, tudásvágyat, amely lehetővé teszi, hogy a kollégisták bármely szakmai probléma felmerülésekor új megoldásokra nyitottan, intuitívan gondolkodjanak. Rajk Facebook oldalSzéchenyi István Szakkollégium
A SZISZ egy önszerveződő, demokratikusan működő szervezet, melynek célja egy nyitott, innovatív és kritikusan gondolkodó közösség részeként kiegészítő képzést nyújtani az egyetem mellett. Olyan, első- és másodéves budapesti kibontakozni vágyó hallgatókat várunk, akik érdeklődnek a közgazdaságtan és a társadalomtudományok iránt. SZISZ Facebook oldal

Társadalomelméleti Kollégium
A Társadalomelméleti Kollégium hármas jelszava: szakmaiság, közösségiség, kritikaiság. A bázisdemokratikus működés részeként a közösen szervezett szakmai munka alapját a körök, előadások, konferenciák jelentik. A közösségi élményt pedig bulik, táborok, közös főzések biztosítják a Ráday utcai kollégium 5. emeletén belül és kívül is. A társadalomelmélet és gyakorlat is egymásra talál a szociális érzékenységen keresztül, hiszen egyaránt részt vehetsz TEK-hez kötődő tudományos műhelycsoportok és aktivista csoportok munkájában is. A marxi hagyományokra épülő kritikai gondolkodás pedig mindehhez egy valóban alternatív nézőpontot biztosít a társadalomtudományok mainstream megközelítéseivel szemben.
TEK Facebook oldal