Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Esszéírás

A kurzusnak kettős célja van. Az általánosabb ezek közül a hallgatók íráskészségének irányított gyakorlás által való fejlesztése. A kurzus másik, konkrétabb célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az akadémiai és piaci boldoguláshoz szükséges írásbeli és szóbeli megnyilatkozások legfontosabb műfaji szabályait.

 

Bemenő tudásszint:
A középiskolai nyelvtan tananyag ismerete (nyelvhelyesség, helyesírás).

 

A félév során tárgyalt témakörök:

  • Alapvető formai elvárások, bekezdések
  • Érvelés, érvelési problémák, érvelő esszé
  • Értő és kritikus olvasás, jegyzetelés, kivonatolás
  • Reakció, könyvismertető, könyvkritika
  • Szakirodalmi áttekintés, annotált bibliográfia
  • Plágium
  • Hivatkozás, bibliográfia (irodalomjegyzék, hivatkozott irodalom)
  • Absztrakt (rezümé), bevezetés, befejezés
  • Előadás, prezentáció diák, handout
  • Önéletrajz, motivációs levél, személyes esszé