Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Fejlődésgazdaságtan

A kurzus gerincét az alkalmazott növekedéselmélet képezi, vagyis a félév során végig a gazdasági növekedés és fejlettség meghatározóira helyezzük a hangsúlyt. Az elmélet és az alkalmazás és aláhúzandó: minden téma tárgyalásakor modellekből, vagyis strukturált logikai építményekből indulunk ki, nem hagyjuk azonban figyelmen kívül azt, hogy a modelleket bizonyos országok konkrét jellemzőinek a leírására, értelmezésére használjuk. Mivel a kurzus a gazdasági növekedésnek a fejlődő országokra érvényes speciális vonásaival foglalkozik, nem kerülhetjük meg a normatív állításokat, gazdaságpolitikai ajánlásokat sem, a standard makroökonomómiai modelleknél jóval gyakrabban találkozunk majd „tennivalókkal", receptekkel és morális dilemmákkal.

 

A kurzus során tehát áttekintjük azokat az elméleteket, kereteket és empirikus elemzéseket, amelyeket speciálisan a fejlődő országok vonásainak leírására, problémáik vizsgálatára és a megoldási javaslatok alátámasztására dolgoztak ki. A részletesen taglalt kérdéskörök magukban foglalják egyebek között a gazdasági elmaradottság és következményeinek elemzését, a jövedelmek és vagyonok egyenlőtlensége és ezek fejlődésre, felzárkózásra gyakorolt hatását, a szektorális aránytalanságok és a pénzügyi piacok fejletlenségéből fakadó jelenségek elemzését. Külön figyelmet fordítunk a fejlődő országok nemzetközi gazdasági kapcsolatainak specifikumaira, a globalizációnak a fejlődők helyzetére való hatására és a fejlődők segélyezésére, a hatékony segélyezés problémáira. A kurzus előfeltételezi az alapvető mikro- és makroökonómiai modellek ismeretét, valamint tankönyvszintű angol szövegek megértését. A különböző témákat esettanulmányokkal és empirikus elemzésekkel egészítjük ki, ezért a kurzuson résztvevőktől elvárt a statisztika, ökonometria alapszintű ismerete.