Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Gazdasági antropológia

A tantárgy a program azon alkotóelemei közé tartozik, amelyek a közgazdaságtan alaptárgyait társadalomtudományi és történeti stúdiumokkal egészítik ki. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a klasszikus és modern antropológia alapfogalmaival, amelyek a társadalom anyagi és kulturális újratermelését írják le. A gazdaságantropológia egyike azoknak a tudományágaknak, amelyek a gazdasági tevékenységeket mozgató erők, célok és törvények mögött nem kizárólag az egyének érdekfelismerésen alapuló, rövid távú haszonmaximalizáló döntéseit látják. Az antropológia eme területe eredetileg azt kutatja, hogy a nyugati civilizációtól különféle távolságra elhelyezkedő társadalmakban milyen módon élnek egymás mellett, felett vagy egymásba ágyazódva szerzésvágyon, versengésen, szolidaritáson, társadalmi elismerésen és további más elveken alapuló gazdasági gyakorlatok. A gazdaságantropológia egyes iskolái arra is kíváncsiak, milyen modellekben kapcsolódnak össze gazdasági viszonyok, hatalmi gyakorlatok és uralkodó (vagy éppen marginális) eszmerendszerek nyugatias berendezkedésű társadalmakban és azok peremén.
 

A tantárgy keretében oktatott ismeretek képessé teszik a hallgatókat annak felismerésére, hogy a legmodernebb gazdasági rendszereket is körbeveszik és értelmezik olyan kulturális világok, amelyek eltérő jelentőséget és jelentést tulajdonítanak a gazdasági tranzakcióknak, a társadalmi kapcsolatoknak és intézményeknek. A különféle témakörök felfedik, hogy a gazdasági körforgásban keletkező anyagi értékek mellett különféle erkölcsi, vallási, kulturális értékek is cserélődnek. Ezen értékek sokszor intézmények alapstruktúráiban érhetők tetten, máskor azonban csak szétszóródó mikro-gyakorlatokban vagy az intézmények perifériáin. Az antropológiai hagyományra való rálátás segítheti a hallgatókat a közgazdaságtan által externálisnak ismert hatások megértésében, illetve a gazdaságtörténet és a gazdaságszociológia által beágyazottságként értelmezett jelenségek vizsgálatában.