Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Gazdasági szabályozás

A tárgy oktatásának célja: A piac működési zavarainak korrekciójára alkalmas eszközök bemutatása. Elsőként az állami szabályozás lehetséges területeit és megközelítéseit tárgyaljuk. Ezek után megismertetjük a hallgatókat a piaci kudarcok azonosítási és mérési nehézségeivel. Részletesen foglalkozunk a versenyszabályozás kérdéseivel, az ágazati szabályozás kialakulásával és a két szabályozási szempontrendszer kapcsolatával. Jellemző esetek segítségével elemezni fogjuk a piaci erőfölény kialakulásához vezető utakat, az erőfölénnyel való visszaélést, a horizontális és vertikális versenykorlátozó megállapodások, a monopolizálási szándék felderítésének és korrigálásának versenyjogi, közgazdasági problémáit. Az ágazati szabályozásnál bemutatjuk a természetes monopólium létrejöttének feltételeit, az ár- és hozzáférés szabályozási rendszerek változásait, a piacra való be- és kilépés szabályozásának lehetőségeit és a verseny megjelenésének hatásait. A felhasznált példák segítségével sort kerítünk a szabályozás különböző szintű intézményrendszereinek, a szabályozás gyakorlatának a bemutatására, a szabályozási kudarcok lehetőségének felvázolására, az állami beavatkozás indokoltságának és a szabályozás hatékonyságának megvitatására. A bevezető előadás után 4 héten át versenyszabályozási kérdésekkel, 8 héten át ágazati szabályozással foglalkozunk.