Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Gazdaságszociológia 1

A tárgy célja, hogy áttekintést adjon a hallgatók számára gazdaságszociológia fontosabb klasszikus és kortárs koncepcióiról. Az egyes témakörök tárgyalása során először szemügyre vesszük a klasszikus szerzők időtálló gondolatait, majd ezekre támaszkodva igyekszünk megismerkedni a modern gazdaságszociológia fontosabb elméleti és empirikus kutatási eredményeivel.

Az előadások a tárgyalt problémák általános kereteinek és jellemzőinek ismertetésére vállalkoznak, majd a szemináriumi munka keretében ezek elmélyítésére teszünk kísérletet, klasszikus szakszövegek racionális rekonstrukciója és megvitatása, kiselőadások stb. formájában.

A hallgatók a kurzus elvégzése során megismerkednek a gazdaságszociológia klasszikus témaköreivel és fontosabb kortárs irányzataival. Képessé válnak arra, hogy szociológiai fogalmakat, elméleteket és modelleket alkalmazzanak gazdasági jelenségek leírása, magyarázata és interpretációja során.