Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Gazdaságtörténet I.

A tantárgy középpontjában a gazdasági és társadalmi intézményrendszerek (legfőként a modern kapitalizmus intézményeinek) története áll. A kurzusnak nem célja, hogy az egész világtörténetet egyenlő mélységben dolgozza fel. A legtöbbet az európai gazdaságtörténettel foglalkozunk az iparosodás előtt és után. Ugyanakkor az első félévben nagy súllyal szerepel két olyan kérdéskör is, amelyek a „harmadik világ" gazdaságtörténetét mindmáig meghatározzák: a demográfiai fejlődés és az erőforrások viszonya valamint a paraszti társadalom és gazdaság, illetve ezek fölbomlása. Mindkét félévben kitekintünk Észak-Amerikára is, figyelembe véve az Egyesült Államoknak nemcsak a világtörténelemben játszott szerepét, de intézményi szerkezetének sajátosságait is. A megszokottnál nagyobb helyet adunk Kelet-Európának (sőt Kínának) is, mivel az állam által vezérelt modernizáció és fölzárkózás, illetve e modell eróziója a jelen története is. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk az európai integráció gazdaságtörténeti aspektusaira is. A gazdaságtörténeti tárgyalás sokhelyütt párhuzamosan halad majd a közgazdasági eszmetörténet bemutatásával.