Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Intenzív, kiscsoportos oktatás

A közgazdaságtan mesterképzési szintű elméletének és gyakorlatának elsajátítása sok más tudományhoz hasonlóan nem könnyű feladat. Ahhoz, hogy az összetett modellek alkalmazása készségszintű ismeretté váljon, a hallgatók tiszta fogalmakat alkossanak a közgazdaságtan alapelemeiről és strukturált módon gondolkodjanak annak működéséről kemény munkára van szükség. Mély meggyőződésünk, hogy ezeket az ismereteket csak úgy lehet hatékonyan elsajátítani, ha az ember folyamatosan foglalkozik a tananyaggal. Pedagógiai szempontból ezt úgy kívánjuk megvalósítani, hogy állandó, intenzív félévközi munkát követelünk meg a hallgatóktól. Tárgytól függően számos kisebb-nagyobb önálló és csoportos félévközi feladatot kell teljesíteniük a félév végi kollokviumokon túl. Ehhez gyakran önállóan kell feldolgozniuk a kapcsolódó szakirodalmat, illetve kialakítaniuk a szükséges módszertant.

Természetesen ehhez minden oktatói segítséget megadunk. Egy évfolyam hallgatóinak a száma nem haladja meg a 25-30 főt, ami a választható tárgyak esetében még kisebb méretű csoportokat jelent. Ez az alacsony létszám lehetővé teszi, hogy a kurzusok oktatása interaktív, szeminarizált jellegű foglalkozások formájában történjen, ahol közvetlenebb viszony alakulhat ki az oktatók és a hallgatók között. Úgy gondoljuk, hogy ez sokkal hatékonyabb szakmai munkát tesz lehetővé és ezáltal az oktatók jobban követhetik és segíthetik az egyes hallgatók szakmai fejlődését.