Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Jog- és közgazdaságtan

A tárgy célja a piaci működést alapvetően meghatározó jogszabályok közgazdasági elemzési technikáinak elsajátítása. Ezzel a hallgatók képessé válnak arra, hogy egyes jogszabályok (jogszabály-változások) gazdasági hatásait felismerjék. A tárgy a piaci működést alapvetően meghatározó jogágak (polgárjog, társasági jog) áttekintésére vállalkozik.

 

Egyrészt a tárgy célja az, hogy a hallgatók képesek legyenek megítélni egy-egy jogszabály társadalmi következményeit, meg tudják ítélni annak hatékonyságát. Másrészt megpróbáljuk megismertetni a hallgatókat azokkal az alapvető kérdésekkel, szempontokkal, amelyeket egy jogi lépés (például tulajdonszerzés, szerződéskötés, kártérítési ügy, vagy éppen vállalatalapítás) megtétele előtt mindenképpen számba kell venni - különös tekintettel arra, hogy amennyiben ezt ők nem teszik meg, akkor milyen diszpozitív szabállyal, jogértelmezéssel kell számolni. A tárgy erősen épül a korábban a mikroökonómia és a jogi tárgyakból megszerzett tudásra.