Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Kik jelentkezhetnek?

A közgazdasági elemző mesterszak a Magyar Akkreditációs Bizottság irányelvei szerint elsősorban a bármely felsőoktatási intézményben teljesített alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés és közszolgálat alapképzési szakok folytatásának tekinthető. A képzés jellegéből adódóan azonban az ELTECON-MA kiváló továbbtanulási lehetőség lehet a téma iránt érdeklődő és további karrierjét a megjelölt intézmények valamelyikében elképzelő matematika, informatika, fizika és egyéb természettudományos BSc, valamint üzleti és társadalomtudományi BA szakon, vagy akár jogi képzésben végzett hallgatók számára, amennyiben teljesítik a felvételi követelményeket. Ebben az esetben viszont mindenképpen érdemes időben felvenni a kapcsolatot a tanszék munkatársaival e-mailben (eltecon@tatk.elte.hu, a levél tárgya: eltecon MA), személyesen, vagy telefonon és érdeklődni a személyre szabott lehetőségekről.
 

Jelentkezhet az ELTECON-MA szakra:


- Feltétel nélkül

     - az alkalmazott közgazdaságtan BA,
     - a gazdaságelemzés BA,
     - és közszolgálat BA
     alapszakokon bármely felsőoktatási intézményben végzett hallgató.

 

- Bármely alapszakon, bármely felsőoktatási intézményben végzett hallgató, ha a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legalább 80 kredit, a korábbi tanulmányaiból, a gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, ökonometria, valamint közgazdasági, gazdálkodási, informatikai és társadalomtudományi) alapismeretekből. A lehetőségekről mindenképpen érdeklődjön e-mailben (eltecon@tatk.elte.hu, a levél tárgya: eltecon MA), személyesen, vagy telefonon az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszékén!
 
 
- Bármely alapszakon, bármely felsőoktatási intézményben végzett hallgató, ha a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legalább 50 kredit, a korábbi tanulmányaiból, a gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, ökonometria, valamint közgazdasági, gazdálkodási, informatikai és társadalomtudományi) alapismeretekből, és további 30 kreditet a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül teljesít az ELTE tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint. A lehetőségekről mindenképpen érdeklődjön e-mailben (eltecon@tatk.elte.hu, a levél tárgya: eltecon MA) személyesen, vagy telefonon az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszékén!