Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Makrostatisztika

A kurzus jellege
A makroökonómiai elmélet, a gazdaságstatisztika és az alkalmazott makrogazdasági elemzés határterületén helyezhető el, mindegyikhez kötődik. Feltételezi a makroökonómiai alapok ismeretét, de kevés formális modellel operál, és mérsékelten támaszkodik az ökonometriára (az OLS-regresszió ismerete szükséges). Mindamellett, viszonylag jelentős, jobbára angol nyelvű irodalom egyéni, ill. kollektív feldolgozását igényli, amely a kurzus alapanyagának részét alkotja (Az alapanyag további részei: az egyes órákhoz készített ppt prezentációk, ill. egyes órákhoz tartozó tematikai összefoglalók.)

 

A kurzus motivációja
A makroökonómiai alapismeretek birtokában okkal merül fel a kérdés: „mennyi?" Holott előbb a „mi mennyi" kérdését célszerű tisztázni - a kurzus első része ehhez kíván támpontokat adni. Abból indul ki, hogy a gyakorlati/számszerű makroökonómiai elemzés alapja a makrogazdasági statisztikai rendszer fogalmainak és tartalmának megismerése, továbbá felépítésének, logikájának megértése. Ezért a makroökonómiai stúdiumoktól eltérően - amelyek keretében egyes elméleti összefüggéseket gyakorlati-statisztikai példák illusztráltak -, a kurzus a makrostatisztika rendszeréből és fogalmaiból indul ki, és ezek alkalmazási lehetőségeit szemlélteti a későbbiekben gyakorlati gazdasági/gazdaságpolitikai problémákon.

 

A kurzus célja
A cél kettős. Egyrészt általános ismerteket igyekszik nyújtani a gyakorlati makrogazdasági elemzésekhez szükséges legfontosabb statisztikai adatforrásokról, azok tartalmáról és kezeléséről, továbbá keretbe foglalja azokat az alapvető makrogazdasági ismereteket/összefüggéseket, amelyek nélkülözhetetlenek a statisztikai adatok értelmezéséhez, illetve gyakorlati elemzések elvégzéséhez. A kurzus másik célja, hogy - háromféle, kellően széles konkrét makrogazdasági/gazdaságpolitikai kérdéskör példáján - „működés közben" mutassa be az elemzéshez szükséges fogalmakat, összefüggéseket (alternatív értelmezéseket), statisztikai forrásokat, az összefüggések gyakorlati számszerűsítésének lehetőségeit, a számítások eredményeit és azok lehetséges interpretációit. A három gyakorlati kérdéskör: a nemzetgazdasági versenyképesség, a makrogazdasági egyensúlyhiányok fenntarthatósága és a gazdasági felzárkózás. A kurzus végén időszerű globális, regionális és hazai gazdasági problémák kerülnek áttekintésre, különös figyelemmel azok statisztikai-mérési összefüggéseire.