Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Mikroökonomia II.

Az első blokkban az általános egyensúlyelemzés alapjaival ismerkedünk meg, majd a második blokkban visszatérünk a vállalat viselkedésének vizsgálatához. A termékdifferenciálás kérdését a már megismert két piaci forma, a tökéletes verseny és a monopólium esetén vizsgáljuk, majd új formaként megismerkedünk a kettő kombinációjával. Ezután egy szükségszerű játékelméleti módszertani gyorstalpaló után az oligopólium viselkedésével foglalkozunk. A harmadik blokkban négy még nem vizsgált speciális területre alkalmazzuk a közgazdaságtan megközelítését: először az információhiány és a bizonytalanság kérdésével foglalkozunk, majd bizonyos sajátos piacokat, valamint a pénz szerepét mutatjuk be, végül az idő szerepét elemezzük (megtakarítás, diszkontálás, kamatok). Az utolsó blokkban a mikrökonómia módszereinek a szűken vett gazdaság határain túlra, az erkölccsel és a politikával határos területekre való alkalmazásaival ismerkedünk meg. Megtudjuk, mit mondhatunk a gazdaság mechanizmusainak eredményei és a közjó viszonyáról, hol és mikor vall kudarcot a piac, és hol és mikor az állam, és azt is, milyen következtetésekre jutunk, ha a mikroökonómia módszereit közvetlenül a politika folyamataira alkalmazzuk.