Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Modern piacelmélet

A Piacszerkezetek kurzus azoknak az alkalmazott közgazdaságtan BA szakos, harmadéves hallgatóknak szól, akik már mikroökonómiai tanulmányaik során megismerkedtek az elméleti közgazdasági alapfogalmakkal, elsajátították a piacok működésének alapvető modellezési technikáit. A kurzus feltételezi a mindezek készségszintű alkalmazását, bár az első három hétben teret ad a szükséges mikroökonómiai alapok átismétlésének. Ami a módszertani eszközöket illeti, alapfokú algebrai ismeretek szükségesek egyenletek, egyenletrendszerek megoldásához, továbbá szükség lesz egyszerű differenciálszámítások elvégzésére, optimumszámítási feladatok megoldására. Egyes témákhoz játékelméleti alapismeretek is szükségesek. Az empirikus példák feldolgozásához hasznosak az alapvető ökonometriai ismeretek, a lineáris regressziók megértése. Fontos célkitűzés ugyanakkor, hogy a formális modellezési technikák mellett kiemeljük a közgazdasági intuíciót.

A tananyag, az előadás vázlatok alapvetően magyar nyelven elérhető tankönyvekre épülnek, de egyes témáknál kiegészítő anyagként angol nyelvű könyvet, szakmai cikket is felhasználhatunk.


A kurzus célja a piacok működésének, a vállalatok közötti interakcióknak strukturált tanulmányázása, a mikroökonómia kurzuson tanult modellek és módszertan kibővítése. Annak megértése, hogy a vállatok mi alapján hozzák árazási, termelési, beruházási döntéseiket, és ezek hogyan függnek a piac jellegzetességeitől, a többi piaci szereplőtől, és hogyan befolyásolják a vállalatok döntései a piaci szerkezetet. Mi határozza meg egy piacon az árakat, a mennyiséget, a szereplők számát, a termékválasztékot és minőséget, valamint a társadalmi jólétet?