Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Munkagazdaságtan

A tananyag olyan harmadéves közgazdászhallgatók számára készült, akik az első két évben a szokásosnál alaposabb mikroökonómiai és matematikai-statisztikai képzésben részesültek. Azt a szakadékot szeretné átívelni, ami a tárgy alapfokú és haladó tananyagai között tátong. A BA könyvek, például Ehrenberg-Smith (2002) vagy Borjas (2008) tankönyvei kvantitatív ismeretekkel egyáltalán nem rendelkező hallgatók számára készültek, és kevéssé építenek a megelőző mikroökonómiai tanulmányokra. A haladóknak írt, jelenleg egyetlen átfogó tananyag (Cahuc-Zylberberg 2004) viszont nem érthető meg nagyon alapos matematikai, ökonometriai és játékelméleti ismeretek nélkül. Egy, kizárólag a BA-könyvekre korlátozódó kurzus unalomba fulladna olyan egyetemen, ahol a harmadéves hallgatók 3-4 féléven keresztül tanultak mikroökonómiát és matematikát, és ökonometriai alapismeretekkel is rendelkeznek, sőt, az alapfokú munkagazdaságtani anyag nem kis részét is megtanulták már. A haladó tankönyvre építő anyag esetében viszont a bonyolult levezetések nyomon követése, a hiányzó előismeretek pótlása emésztené fel a rendelkezésre álló idő nagy részét.

 

 

Az egyes anyagrészek általában három részre tagolódnak: Alapok, Kiegészítések, Mérés.

 

 

Az Alapok előadásai a magyarul is elérhető Ehrenberg-Smith (2002) tankönyvre épülnek, az abban tárgyalt ismeretanyagot foglalják össze, nagyjából úgy, ahogy ott történik. Több ponton merítenek Borjas (2008) tankönyvéből, és hivatkoznak a fenti forrásokban nem szereplő kutatási eredményekre, példákra. Az Alapok megmaradnak a verbális tárgyalás és a grafikus ábrázolás keretei között, matematikai formulákat csak elvétve használnak. Ez az anyagrész azonban nem csak azért viseli az Alapok nevet, mert viszonylag egyszerű, intuitíve is megérthető összefüggéseket tárgyal, hanem mert ezek készségszintű ismerete alapvetően fontos minden további munkaerő-piaci stúdium számára - ez az, amint minden reménybeli MA hallgatónak vagy gyakorló BA-diplomás közgazdásznak tudnia kell.

 

 

A Kiegészítések formális modellek segítségével tárgyalnak olyan, a tárgykörben fontos problémákat, melyek intuitíve nehezen láthatók át és/vagy csak az említés szintjén, esetleg úgy sem szerepelnek a BA-könyvek törzsanyagában. Az anyagrész nem törekszik az Alapok MA szintű újratárgyalására. Egy-egy, ott megismert vagy éppen figyelmen kívül maradt összefüggésre próbál a BA-könyveknél pontosabban - és végül is érthetőbben - rámutatni. Ezek az anyagrészek néhány ponton merítenek a Cahuc-Zylberberg tankönyvből, támaszkodnak Roy, Becker, Borjas, Katz-Murphy és Mincer egy-egy alapvető művére, és utalnak az empírikus kutatás fontosabb eredményeire is.

 

 

A Mérésről szóló részek a megismert összefüggések empirikus alkalmazásának módszereibe és nehézségeibe engednek bepillantást. A tankönyvekben megismert összefüggések nem kelnek életre, amíg nem értjük, hogy „mire jók". És viszont: a körülöttünk lévő világból semmit sem fogunk megérteni, ha az értelmezési kísérleteink nem a „tankönyvi ismereteinken" nyugszanak. Ezért - mindazon témaköröknél, ahol szükséges - a tananyag nagy teret szentel annak a kérdésnek, hogyan, milyen korlátok között és milyen kompromisszumok árán lehet empírikusan tesztelni a megismert összefüggéseket.