Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Nemek és raszok közötti gazdasági egyenlőtlenségek

A kurzus során a munkapiacon megfigyelhető, különböző csoportok közötti egyenlőtlenségeket, ezek okait és hatásait, valamint a munkapiaci diszkriminációt vizsgáljuk. Kiindulópontként a statisztikákban is megfigyelhető, kézzelfogható munkaerőpiaci különbségeket vizsgáljuk, hazai adatokon és nemzetközi összehasonlításban. Mivel a különböző hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása világszerte fő célkitűzése a munkapiaci szakpolitikának és az esélyegyenlőséget célzó törvényeknek, nagyon fontos, hogy pontosan körülhatároljuk a diszkriminációt és a különbségek egyéb okait. Ezek a fogalmak a közbeszédben gyakran keverednek, főleg, mivel a valóságban nehéz pontosan szétválasztani őket, és meghatározni a munkapiaci diszkrimináció mértékét és eredetét. A sikeres szakpolitikának feltétele, hogy megértsük, milyen típusú különbségekről beszélünk, hol és milyen okokból kerülnek hátrányos helyzetbe mely csoportok, és kiket kellene segíteni, illetve megvédeni, milyen módon.
A kurzus első részében ezért megismerjük a főbb diszkriminációs modelleket, ezek feltevéseit, és a belőlük levonható következtetéseket, melyek az empirikus vizsgálatok alapjai. Bár a diszkrimináció fogalma egyszerűnek tűnhet, a valóságban nagyon nehéz megállapítani elterjedtségét és nagyságát. Ugyanakkor gyakran heves érzelmeket vált ki ez a témakör - és a különböző csoportokhoz tartozó feleknek nagyon eltérő a véleménye a kérdésről - úgyhogy a nehézségek ellenére nagyon fontos az objektív statisztikai elemzés, valamint az empirikus eszköztár jövőbeli továbbfejlesztése. Körüljárjuk a rendelkezésre álló módszerek elméleti és empirikus megvalósításának nehézségeit, melyek miatt a diszkrimináció mértéke - a kézzelfogható statisztikai különbségekkel szemben - továbbra is becsült érték marad. A gyakorlati mérés módszertanát ismertebb statisztikai programcsomagokkal megoldandó empirikus hallgatói projekt révén ismerik meg a diákok, melyek során magyar dolgozói és vállalati szintű adatokon vagy saját adatgyűjtés révén próbálják ki a bemutatott módszereket.
Az általános elméletek és legfontosabb nemzetközi kutatások ismertetése mellett a Magyarországon leginkább érintett csoportok helyzetét részletesen tárgyaljuk: a nők, a romák, és a bevándorlók elleni diszkriminációt. Kitérünk a munkapiac előtti diszkriminációra is, mely fontos eleme a fennmaradó munkaerőpiaci különbségeknek. A diákok az empirikus projekt kutatási eredményeit többszörös egyeztetés és a folyamatot elősegítő részfeladatok után, esszé és rövid előadás formájában nyújtják be a félév végén.