Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Pénzügyi és számviteli ismeretek

A kurzus során a hallgatók a pénzügyi számítások alapjait sajátítják el. A tantárgy bevezető jellegű, csak a matematikai alapismeretekre (sorok, optimalizálás) épít, így nem csak közgazdasági szakos hallgatók számára ajánlott. Legfontosabb témakörök a következők. Diszkontálás, jelenérték-számítás. Véges pénzáramlások és végtelen pénzáramlások (annuitás) jelenértéke. Bankbetét, részvény, kötvény, hitel, életbiztosítás ismertetése. Részvényárazási modellek: az osztalék jelenértéke, a maradéktag szerepe. Kockázatos befektetések, portfolió-elmélet és a CAPM modell. Vállalati pénzügyek: diszkontálás tőkeköltséggel. Tőkeszerkezet és a Modigliani – Miller tétel.