Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Politikai gazdaságtan

A tantárgy oktatásának célja
A politika és az állam intézményrendszereinek a közösségi választások elméletén alapuló pozitív elemzése.
A diákok lássák, hogyan használhatóak a megismert elemzési eszközök a politikai szféra jelenségeinek elemzésére. Ugyancsak cél, hogy használják és fejlesszék az adatelemzéssel ill. a világos fogalmazással kapcsolatban megszerzett készségeiket.
A diákoknak realisztikus, árnyalt, alaposan megértett modelleken alapuló elképzelései legyenek azzal kapcsolatban, hogy milyen fő intézmények hatására milyen viselkedés várható a közszféra szereplőitől.
Tanulásmódszertanilag a diákoknak nagyrészt angol nyelvű könyvfejezeteket kell megérteniük, feldolgozniuk.
A tárgy elvégzése után a diákoknak képesnek kell lenniük (a közösségi gazdaságtanban megtanultakkal együtt) reálisan mérlegelni az állam és a piac koordinációs mechanizmusainak relatív előnyeit és hátrányait, a market failure-ök mellett a government failure-öket is. Képesnek kell lenniük gazdaságpolitikai jellegű munkájuk során politológusokkal és politikusokkal kommunikálni és együtt dolgozni.
A kurzusnak nem célja a jóléti célú normatív közösségi gazdaságtan bemutatása, azt haladó alapképzési szinten már ismertnek tételezzük.
 
 

A tantárgy tartalma
A kurzust a bevezetés és az alapok átismétlése után a lehetetlenségi tétel részletes bebizonyításával indítjuk. Ezután a szavazási mechanizmusok, a hirschmanni megközelítés a downsi kétpárti és a többpárti politikai versenymodelleket ismerjük meg, majd a szavazási paradoxonra keresünk megoldásokat.
Ezután a járadévadászat, a bürokrácia és a diktatúra modelljeit ismerjük meg, majd három alkalmazás: a politikai verseny és a makroökonómiai teljesítmény, az érdekcsoportok szerepe és az állam méretét meghatározó okok és mechanizmusok kerülnek terítékre.