Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Pszichológia

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a pszichológiai gondolkodás alapjaival. Nem törekszik teljességre, ez egy féléves tárgy keretében nem is volna lehetséges. Nem igényel különösebb előismereteket, de feltételezi, hogy a hallgatók zöme hallott-olvasott már pszichológiai témákról. A kurzus nem gazdaságpszichológiával foglalkozik, mivel az speciális terület, és már feltételez pszichológiai valamint közgazdasági előismereteket. Előkészíthet ugyanakkor egy későbbi gazdaságpszichológiai tárgyat a szakon. A kurzus során foglalkozunk a pszichológiai gondolkodás történetével, különös tekintettel arra a filozófiai, társadalmi és kulturális kontextusra, amelyben a pszichológiai elméletek megfogalmazódtak. Bemutatjuk a XIX. század végén kialakuló nagy pszichológiai iskolákat és azok mai elágazásait, majd néhány olyan kutatási- és problématerületet vázolunk, amely a mai „mainstream” pszichológiában központi szerepet játszik. Elmondjuk, hogy a pszichológia nem rendelkezik a „bölcsek kövével”, a különféle iskolák és megközelítések szemléletmódja, antropológiai előfeltevései igen különbözőek, olykor élesen ellentétesek. Illúzió volna „egységes” pszichológiáról beszélni, amely tudományos választ tud adni az emberi „lélekkel” kapcsolatos valamennyi kérdésre, már csak azért sem, mert az ember nem ismerheti meg tökéletesen önmagát. Ugyanakkor önmagunk és mások megismerése, viselkedésünk, élményeink, érzelmeink megértése és értelmezése olyan szükséglet, amely mind a gyakorlati cselekvésben, mind pedig az emberi kapcsolatokban és az elméleti gondolkodásban egyaránt nélkülözhetetlen.

A kurzusról és a követelményekről bővebben: