Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Szociálpolitika

A kurzus a szociálpolitika tudományát három nézőpontból tárgyalja, némi egyszerűsítéssel, szociológiai, történeti majd közgazdaságtani értelmezést kínálva.
Az első részben a definíciós problémák ismertetése után a szociálpolitikát befolyásoló főbb tényezőket tekintjük át. Ennek kapcsán megvizsgáljuk a szociálpolitikai értékek világát és sorra vesszük a szociálpolitikai döntéshozatalban szerepet játszó racionális szempontokat és a megvalósítás technikáit. A kurzus egészére vonatkozik, hogy minden témánál - az általános szempontokon kívül - figyelmet fordítunk a magyarországi vonatkozásokra is.
Ezután a szociális kockázatok kezelésének történetileg változó alakzatait ismertetjük, egészen a 20. század kollektív szociális biztonsági rendszereinek létrejöttéig. A második rész a szociális kockázat-kezelés és a szociális biztonsági rendszerek alapfogalmainak bemutatásával kezdődik, majd megismerkedünk a kockázatok kezelésének történelmi alakzataival. Bemutatjuk a 20. század második felében kialakuló jólétiállam-modelleket és az ezeket tartalmazó fontosabb tipológiákat; a három "ideáltipikus" modell jellemzőinek megismerését az adott típust megjelenítő három ország jóléti rendszerének áttekintése segíti. Végül az elmúlt két évtized hazai fejlődési trendjeit elemezve megkíséreljük elhelyezni Magyarországot az uralkodó jóléti típusok sorában. A második rész utolsó előadása a nemzetközi szociálpolitika jelenlegi legfontosabb problémáival és e problémák megoldására tett javaslatokkal foglalkozik.
A kurzus utolsó harmadában áttekintjük a jóléti intézmények vizsgálatának három jellemző, részben átfedő módját: a hagyományos normatív szegénypolitikai felfogást, a piaci kudarcokra építő érvelésmódot és az életpálya-finanszírozási megközelítést. Megvizsgáljuk továbbá a közgazdaságtan és a politikai gazdaságtan magyarázatait arról, hogy miért jelent meg, terjedt el és maradt fenn tartósan az állami beavatkozás a jóléti szektorban. Végül az életciklus mentén tárgyaljuk a jóléti intézmények főbb típusait, a családtámogatásokat, az oktatást, a munkanélküli segélyezést, az egészségügyi ellátást, az idősgondozást és a nyugdíjrendszert.