Magyar Hungarian English English
 
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Tankönyvek

Alkalmazott közgazdaságtan BA


Gary Koop: Közgazdasági adatok elemzése (Analysis of Economic Data fordítása)
Gazdaságstatisztika (1. félév, kötelező tárgy)

Gary Koop könyve olyan egyedülálló bevezetés a közgazdasági adatelemzésbe, amelyhez fogható nincs a statisztikával és ökonometriával foglalkozó könyvek magyarországi piacán, de még az annál nagyobb piacokon is ritkaság. A szerző azokat az olvasókat célzott meg, akik még soha nem tanultak statisztikát vagy ökonometriát, mégis képes volt arra, hogy ne olyan „szakácskönyvet" készítsen, amely csak a megfelelő számítógépes program működtetését ismerteti az érdeklődőkkel. Miként lehetséges ez? Koop az általánosan alkalmazott axiomatikus megközelítés helyett, melyben minden fogalom szigorúan tisztázott és építőkockaként kerül egymásra, és ahol az elmélet mély ismerete megelőzi a gyakorlatot, igen sok esetben az intuícióra épít. Bár a felfogás egyedi, önmagában nem garantálja a sikert, hiszem felületességhez is vezethetne. Hogy mégsem ez történt, annak oka talán az, hogy Koop nem pusztán sikeres egyetemi tanár, több, a témába vágó könyv szerzője, de a Bayes-i ökonometria terén elismert precíz kutató is. A nyugodt lazaság mögött, amivel a fogalmak intuitív megértéséhez és használatához szükségtelen magyarázatokat mellőzi, komoly elméleti tudás és áttekintés húzódik meg. Aki tanított már ökonometriát, tudja: egy bizonyos szintnél összetettebb üzenetek nyomtalanul esnek ki az átlaghallgató fejéből, nem beszélve arról az unalomról, amivel egy ilyen jellegű tantárgyon végigvonszolják magukat. Az intuícióra és az alkalmazásokra koncentráló könyv a kezdetektől megkönnyíti az ismeretek megszeretését és befogadását, amivel végeredményben minden valószínűség szerint több ismeretet képes átadni, mint konkurensei. Egy témacsoportot bevezető tárgy esetében ennek jelentőségét nehéz túlbecsülni.


Knut Sydsaeter, Peter I. Hammond: Matematika közgazdászoknak (Essential Mathematics for Economic Analysis fordítása)
Matematikai alapok, Analízis (1. félév, kötelező tárgyak); Gazdaságmatematika (2. félév, kötelező tárgy)

Az elsőéves közgazdászhallgatók a világ számos egyetemén az amerikai - norvég szerzőpáros matematika tankönyvéből kezdik az ismerkedést a magasabb matematikával. Így például a London School of Economics mellett a bonni és a barcelonai közgazdászképzésnek is alaptankönyve a Matematika közgazdászoknak. A tankönyv első magyar kiadása 1998-ban jelent meg az Aula Kiadónál, azóta többezer hallgató vette meg. Peter I. Hammond Californiában, a nevezetes Stanford Egyetemen tanít, az elméleti közgazdaságtan egyik vezető szaktekintélye. Knut Sydsaeter matematikusként az Oslói Egyetem Közgazdaságtani tanszékén tanít (és bár az Oslói Egyetem neve kevésbé ismert Stanfordénál, éppen Sydsaeter tanszékén nyerte el a Nobel díjat két közgazdász is). Sydsaeter honlapján megtalálható a könyv kínai, német, olasz, japán, portugál, orosz, spanyol és török borítója mellett a magyar is.


G. S. Maddala: Bevezetés az ökonometriába (Introduction to Econometrics fordítása)
Jeffrey Wooldridge: Introductory Econometrics
Ökonometria (3. félév, kötelező tárgy)

Az ökonometria - vagyis a matematikai és statisztikai módszerek alkalmazása - hasznos fogódzót nyújthat a közgazdászoknak abban, hogy az általuk kifejlesztett elméletek gyakorlati érvényességét megítélhessék. G. S. Maddala egyike azoknak a szerzőknek, akik lehetőség szerint a kezdetektől napjainkig tekintik át az ökonometriai eredményeket. A könyv erőssége mégsem ez elsősorban, hanem hogy nagyon jó pedagógiai szemlélettel, érthetően, befogadhatóan közvetíti a módszertani tananyagot, és számos valós példával szemlélteti hasznosságát. A mű magyar nyelvű megjelenése többszörös hiányt pótolt.


Paul Heyne, Peter Boettke, David Prychitko: A közgazdasági gondolkodás alapjai (Economic Way of Thinking fordítása)
Bevezetés a közgazdaságtanba (1. félév, kötelező tárgy)

Az első kiadás még 1973-ból való, Paul Heyne akkor még egyedüliként jegyezte a könyvet. Aztán telt-múlt az idő, bővültek a bevezető közgazdasági kurzusok tapasztalatai, elkészült a némiképp módosított második, harmadik, sokadik kiadás, aztán csatlakozott két ifjabb szerzőtárs is, hogy XXI. századira igazítsa a jó öreg Heyne-t. Maradt a szemlélet, mert az sok évszázados, általános és örök, de a kis színesek, az esettanulmányok, példák átalakultak, aktualizálódtak, frissültek. A Heyne-könyv a maga műfajában klasszikus, mégsem avítt, remek szemléletformáló és lenyűgözően didaktikus. Felhőtlen élvezetét mindössze az árnyékolja némiképp, hogy nehéz sopánkodó károgások nélkül olvasni, hogy ó, ha csak ezt az épphogy leérettségizett amerikaiakra mért könyvet mindannyian egyszer végigrágnánk, mennyivel kevésbé volna sanyarú a közgazdaságtan oktatásának helyzete. Számos orbitális félreértést oszlathatunk el, ha Heyne szellemében még a közgazdasági alapképzés kezdetén tisztába tesszük, hogy mit csinálnak a spekulánsok, hogy mit is mér a GDP, hogy miként lehet hatékonyan szabályozni a környezetszennyezést, vagy hogy mit várhatunk a minimálbér-emeléstől.
 
ősztől új: N. Gregory Mankiw:
Bevezetés a közgazdaságtanba (Essentials of Economics fordítása)

Jack Hirshleifer, Amihai Glaezer, David Adam Hirshleifer: Mikroökonómia (Price Theory and Applications fordítása)
Mikroökonómiai I-II. (2-3. félévek, kötelező tárgy)

A könyv az egyik, 1976 óta tanított, számos nyelvre lefordított, sokszáz vezető egyetemen (többek közt Cambridge-ben, a Harvardon és a Berkeley-n) tankönyvként használt klasszikus mikroökonómiakönyv két társszerzővel közös, átdolgozott hetedik kiadása. A közgazdaságtan alapvető módszereinek példásan világos bemutatását az elvek alkalmazhatóságát bemutató rengeteg, a szociológiától az üzleti életen át a diplomáciáig ívelő példa segíti.


Különösen erős a tankönyv abban, hogy az alapok gondos feldolgozásán túl megteremti a mikroökonómia változatos alkalmazásai fele a kapcsolódást, legyen szó pénzügytanról, munkagazdaságtanról, üzleti tanulmányokról, politikai gazdaságtanról, szociálpolitikáról vagy az információ közgazdaságtanáról. Ezzel remekül szolgálja a programnak azt a törekvését, hogy az alkalmazott tárgyak szervesen épüljenek az alaptárgyakra, azon belül is a mikroökonómiára: pontosan a mikroökonómia nyelvén mondjuk el a diákoknak meggyőző történeteket a munkaerővel, a vállalatokkal, a politikacsinálás mechanizmusaival kapcsolatban. A tankönyv meglepő, szellemes, jól dokumentált esetek sokaságát tartalmazza.

Mi a bevezető mikroökonómiaoktatás során szabályok elsajátításával egyenrangú fontosságúnak látjuk azt, hogy igenis „színes történetek" garmadája segítségével megadjuk az aha-élményt, ráébresszük a diákot arra, hogy a közgazdaságtan alapvető üzeneteit meglássa a társadalom sokféle jelenségében. Az a hit, hogy a közgazdaságtan nem csupán tetszetős absztrakt konstrukció, hanem az a fogódzó és rendezőelv, mellyel megérthetjük a gazdaság jelenségeit, egyenesen vezetett el Hirshleiferék könyvének tankönyvvé választásáig.Stephen D. Williamson: Makroökonómia. Osiris, (Williamson: Macroeconomics fordítása)
Makroökonómia (3. félév, kötelező tárgy)

Az utóbbi húsz évben a makroökonómia igen gyors fejlődésen ment keresztül. A mai főáram modelljein érezhetően mély nyomot hagyott az elmúlt húsz-harminc év, az utóbbi bő tíz év Nobel-díjasainak munkássága. Úgy tűnik azonban, hogy az alapképzésben használt tankönyvek nem követték az élvonalbeli kutatókat az új szemlélet és modellkeret meghonosításában. A közgazdasági Nobel-díj 2004. évi egyik díjazottja, Finn Kydland a díj átvételekor tartott előadásában így vélekedett a problémáról és lehetséges megoldásáról:

„...végezetül hadd szóljak néhány szót a makroökonómia oktatásáról. Az igazán érdekes makroökonómiai jelenségek szinte kivétel nélkül dinamikusak: időbeli döntésekről szólnak. Az emberek tekintettel vannak a jövőre (előretekintők), így is kell tehát kezelnünk őket. A dinamikus makroökonómia azonban a kezdőknek kétségkívül nem könnyű, az időbeli összefüggéseket nehéz papíron levezetni. Talán éppen ezért az utóbbi húsz évben a makroökonómia kutatása és oktatása egyre távolabb került egymástól. Mit tehetünk?

Az utóbbi időben történtek kísérletek az alapoktatás és a kutatás közötti szakadék áthidalására. Steve Williamson (2005) új tankönyve például sok szempontból nekem nagyon tetszik"
Williamson tankönyve nekünk is nagyon tetszik. És láthatóan nagyon tetszik még sokaknak, hiszen a könyv alig három év alatt három kiadást ért meg, mára vezető amerikai egyetemek vették fel tananyaguk közé. Láthatóan sikeresen hidalja át a szakadékot a főáram bonyolult kutatásai és az alapoktatás szükségszerűen egyszerűsítő modelljei között. Legfontosabb erényei a következők:

Következetesen érvényesített dinamikus szemlélet. A dinamika explicit bevonása az alapozó tankönyvekhez képest újdonság, ám igen komoly haszonnal jár, hiszen a hallgatók számára már makrökonómiai tanulmányaik viszonylag korai szakaszában nyilvánvalóvá tesz olyan, a modern makroökonómia sarokköveinek számító jelenségeket, mint a fogyasztás időbeli simítása vagy az átmeneti és a permanens sokkok elkülönítése.

Erős empirikus háttér. A tankönyv végig nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a makroökonómia empirikus tudomány. A makromutatók segítségével igazi országok valós történeteit meséljük el, hiszen végső célunk az, hogy konzisztens modellben magyarázatot találjunk rájuk. A valóságközeliséget kétféle, minden fejezetben visszaköszönő keretes szöveg biztosítja: az egyik az elméletek tesztelését (Theory Confronts the Data), a másik a gazdaságpolitikai alkalmazásokat, praktikus implikációkat (Macroeconomics in Action) mutatja be.

Általános egyensúlyi modellek. A bevezető mikro- és makroökonómia kurzusok között a diákok számára kevés kapcsolat látszik. Nem válik világossá, hogy mi az összefüggés a gazdaságban tevékenykedő szereplők egyéni döntései és a gazdaság egészének alakulása között. A tankönyv céljaik elérése érdekében cselekvő, de korlátaik miatt választani kénytelen, azaz optimalizáló szereplők viselkedéséből építkezik. Ebben a rendszerben a makroökonómia és a mikroökonómia összekapcsolódik, a közgazdaságtan szemlélelete és módszertana egységes egésszé állhat össze az olvasók fejében.Nemzetközi gazdaságtan

  Paul Krugman, Maurice Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan, PANEM (Krugman, Obstfeld: International Economics fordítása)

Pénzügyi és számviteli ismeretek
  Bodie, Merton, Cleeton: Pénzügyi közgazdaságtan (tavasszal jelenik meg, a Financial Economics fordítása)


KÖTELEZŐ SZAKSPECIFIKUS TÁRGYAK

Közgazdasági eszmetörténet I-II.
  Roger Backhouse: The Ordinary Business of Life. A History of Economics from the Ancient World to the Twenty-First Century.
  Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok 1, Alapmuvek, alapirányzatok.

Vállalatgazdaságtan
  Paul Milgrom, John Roberts: Közgazdaságtan, szervezetelmélet és vállalatirányítás (Economics, Organization and Management fordítása)


A Stanford Egyetem közgazdaságtan tankszékén oktató szerzőpáros könyvében nagy hangsúlyt helyez arra, hogy megmutassa, egy hatékony szervezet részei miként alkotnak koherens egészet. E tankönyv igen gazdag az elmélet valós vállalatokra és eseményekre vonatkozó alkalmazásaiban. A szerzők több mint 100 példát szőttek a szövegbe, szemléltetve, hogy a közgazdasági elvek miként segíthetnek az üzleti intézmények és eljárások megértésében. A tankönyvből világossá válik, hogy a menedzsment klasszikus kérdései is kaphatnak konzisztens elméleti keretet, és hogy az elmélet és gyakorlat között nem igazán érdemes szakadékot vélelmezni. Utóbbit az is alátámasztja, hogy a tankönyvet gyakorlati szakemberek és menedzserek saját tapasztalataik és meglátásaik rendszerezésére szintén használják.


Bank- és Pénzügyek
  Zvi Bodie, Robert C. Merton, David L. Cleeton: A pénzügyek közgazdaságtana (Financial Economics fordítása)
  Matthews-Thompson: Economics of Banking

Közösségi gazdaságtan
  Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana (Economics of the Public Sector fordítása)

Az Európai Unió gazdaságtana
  Baldwin, Wyplosz: The Economics of European Integration


A könyv az Európai Unió működését igazgató gazdasági erők elméleti összefüggéseit elemzi, korszerű módszerekkel. A szerzők nagy súlyt helyeznek az integrációs folyamat mikro- és makrogazdasági alapjainak vizsgálatára, miközben a leíró fejezetekben áttekintik Európa II. világháború utáni történetét, az unió jogi alapelveit, intézményeit és a döntéshozatal folyamatait. A mű segíti olvasóit abban, hogy elsajátítsák az alapokat, melyekkel értékelni tudják az EU főbb intézményeinek teljesítményét és az EU-n belüli erőviszonyokat. A könyv a piacon egyedülálló módon olvasó- és diákbarát: ábrák, adatok, táblázatok, keretes információs összefoglalók, olvasási listák, térképek, és fényképek mellett a szerzők ellenőrző kérdésekkel, esszé-témákkal, a könyvhöz kapcsolódó honlappal, valamint a további források eléréséhez web-cím listákkal segítik a tananyag elsajátítását.

A Baldwin-Wyplosz könyv először 2004-ben jelent meg; ezt a szerzők a 2006-os második kiadásban felfrissítették és még inkább olvasóbaráttá tették. A könyv világszerte igen rövid idő alatt rendkívül népszerű lett: ma ebből tanítanak - többek között - Berlin, Bécs, Bonn, Genf, Kiel, Lausanne, Leyden, London, New York, Peking, Pittsburgh, Prága és Varsó egyetemein.

 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÁRGYAK

Szociálpolitika

  Barr: A jóléti állam gazdaságtana (Economics of the Welfare State fordítása)

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SZAKSPECIFIKUS TÁRGYAK

Környezetgazdaságtan
  Tietenberg: Environmental & Natural Resource Economics

Jog- és közgazdaságtan
  Cooter, Ulen: Jog és közgazdaságtan (Law & Economics fordítása)

Munkagazdaságtan
  Ehrenberg, Smith: Korszerű munkagazdaságtan (Modern Labor Economics fordítása)

Agrárgazdaságtan
  Tomek, Robinson: Agricultural Product Prices

Nemek és rasszok közötti gazdasági egyenlőtlenségek
  Loury: A faji egyenlőtlenségek anatómiája

Egészséggazdaságtan
  Folland, Goodman & Stano: The Economics of Health and Health Care

A kommunizmus gazdaságtana
  Kornai: Hiány

Város- és ingatlangazdaságtan
  DiPasquale, Wheaton: Urban Economics and Real Estate Markets


MAKROGAZDASÁGI MODUL

Fejlődésgazdaságtan
  Ray: Development Economics

Regionális gazdaságtan
  Brakman-Garretsen-Marrewijk: The New Introduction to Geographical Economics
  Fujita, Krugman, Venables: The Spatial EconomyMUNKAPIACI ÉS VÁLLALATI MODUL

Modern piacelmélet
  Carlton, Perloff: Modern piacelmélet (Modern Industrial Organization fordítása)

Bevezetés a mikroökonometriába
  Wooldridge: Introductory Econometrics
  Hanke, Wichern: Business Economics

Gazdasági szabályozás
  Motta: Versenypolitika (Competition Policy fordítása)
  Sherman: Market Regulation

Vállalati pénzügytan

  Brealey - Myers: Modern vállati pénzügyek