Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Tanterv

Az ELTECON-MA tanterve

 

Az első évben szinte kizárólag alapozó törzstárgyakat tanítunk nagy óraszámban. A nagy óraszám lehetővé teszi, hogy az első néhány héten a reményeink szerint sok különböző képzésből érkező hallgatót egy szintre hozva tudjuk belevágni a tényleges mesterképzési szint tananyagába. Az alapozó tárgyak nagyon komoly, folyamatos felkészülést igényelnek a hallgatóktól. Hétről hétre adunk ki (számítógép segítségével vagy papíron megoldandó, egyéni vagy csoportos) számolási feladatokat, esszéfeladatokat és kisebb-nagyobb volumenű önálló elemzési feladatokat a hallgatóknak, amelyek megfelelő szintű teljesítése a gyakori zárthelyi dolgozatok és az írásbeli/szóbeli kollokviumok mellett szintén minimumkövetelmény a tárgyak teljesítéséhez.

A második évben azonban a hagyományostól eltérően nem különálló tárgyak keretében oktatjuk a haladó elméleti, illetve alkalmazott ismereteket. Hanem olyan, szintén nagy óraszámú tantárgyi blokkokat dolgoztunk ki, amelyek keretében egy-egy konkrét téma szakértőinek közreműködésével a hallgatók áttekintik a szükséges haladó elméleti modelleket, kapcsolódó ökonometriai eszközöket, jogszabályi és politikai gazdaságtani hátteret, stb. egyaránt. Esetenként az elejétől a végéig elvégeznek, reprodukálnak bizonyos konkrét elemzéseket, konkrét kérdésekből kiindulva, konkrét adatok segítségével. Ez a programunk legfőbb sajátossága. Ilyen tantárgyi blokkok keretében foglalkozunk makroszintű gazdaságpolitikai, ágazati szakpolitikai, valamint versenypolitikai és gazdasági szabályozással kapcsolatos kérdésekkel. Az elsősorban piaci szférában elhelyezkedni kívánó hallgatók számára pedig összeállítottunk egy különböző iparágak jellegzetességeit és az adott iparág üzleti gyakorlatában szükséges elemzési eszközöket, sajátosságokat bemutató tantárgyi blokkot is. A képzés harmadik és negyedik félévében bizonyos feltételek mellett ezek közül válogathatnak a hallgatók.

A fenti, átfogóbb tantárgyi blokkok mellett számos alkalmazott közgazdaságtani területet (pl.: a munkaerőpiac gazdaságtana, a szociálpolitika közgazdaságtana, egészségpolitika és egészség-gazdaságtan, jog és közgazdaságtan, intézményi közgazdaságtan, oktatásgazdaságtan, pénzügyi közgazdaságtan, stb.) külön választható tantárgy formájában is meghirdetünk, azok kiemelt fontossága miatt.

A fenti szaktárgyakon kívül szintén külön kurzusok keretében foglalkozunk a közgazdaságtan műveléséhez szükséges készségszintű ismeretek (matematika, statisztika, informatika), valamint a már említett, más területek szakértőivel való együttműködést segítő ismeretek (szociálpolitikai problémára irányuló társadalomtudományi projektmunka, prezentáció és tanulmányírás, gazdaságszociológia, piac- és közvéleménykutatás, stb.) átadásával.

Az ELTECON-MA szak tárgykínálatán kívül a szabadon választható tárgyak terhére igen széles kínálatból választhatnak a hallgatók. Felvehetnek további szaktárgyakat is, de érdemes élniük azzal a lehetőséggel, hogy az ELTE az ország legnagyobb hagyományokkal rendelkező egyeteme, amely vezető oktatási intézménynek tekinthető számos természet- és társadalomtudományi, matematikai és informatikai, de jog- és bölcsészettudományi területeken is. Rengeteg kiváló oktató és kutató kurzusát hallgathatják tehát hallgatóink a tudományok széles köréből.

 

Kurzusok félévenkénti bontásban


1. félév
- Mikroökonómia MA I.
- Ökonometria MA I.
- Matematika MA
- Statisztika MA


2. félév
-Mikroökonómia MA II.
-Ökonometria MA II.
-Makroökonómia MA I.
-Informatika MA


3-4. félév
- Makroökonómia MA II.
- Gazdaságpolitika MA I.*
- Versenypolitika és gazdasági szabályozás MA I.*
- Fejezetek a közgazdasági gondolkodás történetéből MA
- Gazdaságpolitika MA II.*
- Versenypolitika és gazdasági szabályozás MA II.*
- Társadalomtudományi Projektmunka MA

*A Gazdaságpolitika MA I-II., illetve Versenypolitika és gazdasági szabályozás MA I-II. tantárgyi blokkok közül egyet kell elvégezniük a hallgatóknak az ELTECON-MA diploma megszerzéséhez.

 

Ízelítő a 3-4. félév választható tantárgykínálatából:

- Ágazati elemzések MA
- Egészségpolitika és egészséggazdaságtan MA
- Intézményi közgazdaságtan MA
- Jog és közgazdaságtan MA
- Munkaerőpiac gazdaságtana MA
- Oktatásgazdaságtan MA
- Pénzügyi közgazdaságtan MA