Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Társadalomfilozófia

A kurzus az újkori politikai és morálfilozófia legfontosabb vitáit veszi sorra a politikai hatalom erkölcsi legitimálhatóságáról, az erkölcs politikai kikényszeríthetőségéről, az autonóm gazdaság amorális működéséről és a moralizáló luxuskritikák politikai problematikusságáról. Azt szeretném bemutatni, hogy a politikai szféra szekularizálása kezdetben miért járt szükségképpen annak "demoralizálásával" /Machiavellitől Mandeville-ig/, illetve a politika direkt „átmoralizálási“ kisérletei /Rousseau, Robespierre/ miért vezettek szükségképpen terrorhoz. A közvetlenül "erkölcsmentesnek" tekinthető procedurális szabály-tisztelet politikája ugyanakkor megoldást kínálhat az erkölcsöket kikényszeríteni nem akaró, de a szabálykövetés normáját megkövetelő politikai erkölcs dilemmáira /Hume, Tocqueville/. Emellett a kurzus megvilágítja a modern természetjogi felfogás kapcsolódását a tradicionális természetjogi koncepciókhoz /Locke/ illetve a teleológikus történelemfilozófiai felfogáshoz /Condorcet, Kant/. A szerződéselméletek konzervatív kritikusait /Hume, Burke/ éppúgy megismerjük a félév folyamán, mint a romantikus nacionalizmus előfutárait /Rousseau, Herder/. A kurzust a modern liberális gondolkodók /Constant, Tocqueville‚ Mill/ illetve Hegel és Marx szövegeinek elemzésével zárjuk.

A kurzusról és a követelményekről bővebben: