Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Társadalomtörténet I.

A tananyag az értelmezési keretek, historiográfiai áttekintés, társadalomtörténeti paradigmák felvázolása után elemzi a rendi és a polgári társadalom sajátosságait, az állam-hatalom-szerkezet jellemzőit. A továbbiakban vizsgálja a korszak Magyarországának településszerkezeteit, településhierarchiáját, foglalkozik az urbanizációval, illetve a modern városok kialakulásával. További témák: a társadalom nagyszerkezetei: felekezetek, nemzetiségek, néprajzi csoportok, hivatásszerkezet, demográfiai folyamatok, örökösödési szokások és a migráció főbb irányai, nemzetiség és felekezetiség összefüggései az asszimiláció századában, a szociális kérdés, mobilitási folyamatok, az oktatási rendszer jelentősége, agrárproletárok és városi munkások, kispolgárság: iparosok, kereskedők, altisztek és a birtokos parasztság, középosztály, arisztokrácia, egyházi, tudás-, katonai, gazdasági és politikai elit, a politikai rendszer és választói magatartás, a nők emancipációja.