Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Tudományos módszertan és érveléstechnika (szeminárium)

A tantárgy célja kettős. Egyrészt a közgazdaságtan tudományos jellegével, másrészt a köz-gazdasági ismeretek általános rendszerezési és kommunikációs technikáival kívánunk foglal-kozni a kurzus során. A közgazdaságtan és általában a tudományos elméletek sajátosságainak vizsgálata, különös tekintettel a tudományok fejlődésével kapcsolatos nézetekre, megalapozza a közgazdasági elméletek történeti szempontú tanulmányozását - amelyet a következő félév-ben kezdenek meg a hallgatók -, valamint lehetőséget ad tudományos módszerek problémái-nak és erősségeinek szisztematikus vizsgálatára. Az ismeretek rendszerezési és kommunikációs képességének fejlesztése pedig szoros kapcsolatban áll a tudományos érvelések megértésével és elemzésével. A második célnak megfelelően tehát ezen érvelések értékeléséhez, kritikai vizsgálatához és produkciójához szükséges eszközökkel, módszerekkel kívánjuk ellátni a hallgatókat, amelyeket közgazdasági ismeretek írott formájú, vagy szóbeli közlésekor, illetve vitahelyzetekben is sikerrel alkalmazhat. A téma absztrakt jellege miatt sok példával és gya-korlatias feladatokkal kívánjuk a kurzust kiegészíteni, amely az elméleti ismeretek elsajátítását segíti.