Magyar Hungarian English English
 
<
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Vállalatgazdaságtan

A kurzus a modern vállalati szervezeteket a közgazdaságtudomány eszközeivel járja körül, írja le és elemzi bevezető szinten. A gazdasági szervezetek társadalmi-gazdasági rendszerben betöltött helyéből kiindulva érinti a főbb szervezeti formákat, működési elvüket, céljaikat. A lehetséges koordinációs mechanizmusok (mindenekelőtt a piaci és a vezetési-intézkedési) leírása és elemzése után a vállalati döntési rendszerek és mechanizmusok értékelése és összehasonlítása kerül sorra. Kitérünk a motiváció és az ösztönzés, az ösztönzési elvek, módszerek és hatásmechanizmusok jelenségeire. A tulajdon szerepét és a vállalat tevékenységének finanszírozási problémáit a kurzus utolsó szakaszában tárgyaljuk. Valamennyi aspektus vizsgálatánál külön figyelmet fordítunk a hatékonyság kérdésére. A kurzus bevezető, tehát egyszerű szinten tárgyalja a vállalatelméletet, ezzel együtt nagy gondot fordít az elméleti koherenciára, és az ismertetett elméleti konstrukciókat mindig gazdagon illusztráljuk konkrét esetleírásokkal.